20 JAAR AYURVEDA YOGA en DORN PRAKTIJK, Amsterdam Breukelen

Privacy statement: Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie, gevestigd aan Oostzaanstraat 46 te 1013 WN Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dornbreuss.nl

Oostzaanstraat 46

1013 WN Amsterdam

0623135820

Monique van den Broek is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie. Zij is te bereiken via monique.ayurveda@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie via email of het contactformulier en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie) tussen zit. Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam van het systeem: wordpress

Waarom het gebruikt wordt: website

Onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: informeren over dienstverlening van de praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie aan de client

Naam van het systeem: Word

Waarom het gebruikt wordt: natuurgeneeskundige anamnese/diagnose formulier printen en facturen maken

Onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: hierop worden persoonsgegevens voor de dienstverlening van de praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie genoteerd om te adviseren over de behandeling en de voortgang van de behandeling te beschrijven.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn > Reden: wetgeving bepaalt 15 jaar bewaartermijn

Personalia(Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats) > 15 jaar > dossiervorming voor behandeling en facturering

Adres (Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres)> 15 jaar > dossiervorming voor behandeling en facturering

Gezondheid(natuurgeneeskundig)  > 15 jaar > dossiervorming voor behandeling en facturering

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique.ayurveda@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor ayurveda yoga en dorn therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice: monique.ayurveda@gmail.com